KLIMAENDRINGER, RESSURS- OG ENERGIUTFORDRINGER

MULIGHETER OG LØSNINGER

SEMINARETS MÅL: Få kunnskap om hva klimaendringene er, hvilke energi- og ressursutfordringer vi står overfor og hvilke muligheter og løsninger som finnes.

 Forstå og kunne være med i samfunnsdebatten om klima og energiutfordringer og nødvendige omstillinger.

 

18. oktober: Klimaendringer- og utfordringer v/ Hans Olav Hygen

25. oktober: Hvis klima er så viktig - hvorfor gjør vi da så lite? v/ Per Espen Stoknes

22. november: Varm klode, kaldt hode - løsninger på klimakrisen v/ Anja Røine

 

Pris kr. 370,- . Påmelding ved betaling til konto 1286.46.57069 innen 5/10.

 

Se beskrivelse på linken nedenfor.