HØSTENS PROGRAM

Jens Nordahl

Foto: Vinmonopolet

5. september

Vinmonopolets historie
Vinmonopolets dramatiske historie er preget av 1800-tallets fylleproblemer, avholdskamp og tørrlegging av landet, forbudstid, smugling og hjemmebrenning, 2. verdenskrig, interne stridigheter, streiker og trusler om nedleggelse, før den møysommelige gjenoppbyggingen av selskapet startet på midten av 1990-tallet. Vinmonopolets historie er også en reise gjennom moderne norsk historie.
Jens Nordahl er utdannet statsviter fra UiO, Han har jobbet i Vinmonopolet i 25 år i ulike funksjoner, nå som presseansvarlig.

Janne Haaland Matlary
Foto: athenas.no/foredragsholdere

3. oktober 

Har FN utspilt sin rolle?
FN nå under og etter krigen i Ukraina handler i stor grad om krise. Sikkerhetsrådet er låst, og Kina og USA vil bruke FN som kamparena. Vesten vil beskytte FN-pakten, mens autoritære stater vil omtolke den.
Janne Haaland Matlary er professor i internasjonal politikk ved Universitetet i Oslo fra 2001. Hun er også forsker, og hennes interessefelt er hovedsakelig sikkerhetspolitikk og strategi. Hun har utgitt en rekke bøker og publikasjoner innen sitt fagfelt.
Den nye boken hennes som kommer i slutten av mai, "Verden blir ikke den samme", vil bl a ta opp den vanskelige sikkerhetspolitikken og FN's rolle.

Hilde Gunn Slottemo
Foto: Spartacus.no/forfatterbilde

7. november 

Skedsmo. En historie om samhold og splittelse

Tidligere Skedsmo kommunes historie er sammensatt og motsetningsfylt, preget av både samhold og splittelse: politisk, økonomisk, sosialt, ideologisk og geografisk. I dette foredraget vil Slottemo si noe om hva som har samlet og hva som har splittet skedsmo-sokningene i årene etter 1850. Hilde Gunn Slottemo er professor i historie ved Nord Universitetet på Levanger. Hun har skrevet boken "Skedsmo. En historie om samhold og splittelse" på oppdrag fra Skedsmo kommune. Den kom ut i 2012.Slottemo har særlig jobbet med lokal- og regionalhistorie. Hun er også opptatt av formidling og ytringsfrihet og har utgitt bøker og publikasjoner innen sine interessefelt."


Petter Gottschalk

Foto: BI

5. desember

Hvitsnippforbrytelser: Skurker i hvit skjorte
Hva skal til for at en betrodd medarbeider skal bli en økonomisk forbryter, og hvem er den typiske hvitsnippforbryteren?
Petter Gottschalk er opptatt av hvitsnippkriminelles psykologi og forutsetningene for hvitsnippkriminalitet. Han har bygget opp sitt eget fagfelt på Handelshøyskolen BI: Ledelse og økonomisk kriminalitet. Petter Gottschalk mener flere må avsløres og straffes.
Petter Gotschalk er professor emeritus ved Handelshøyskolen BI. Han forsker på økonomisk kriminalitet. Han er forfatter av 111 fagbøker og et uvanlig høyt antall vitenskapelige artikler. I 2020 ble Petter Gotschalk kåret til Norges tredje mest publiserende forsker.

 

 

 

 page1image1699351664