Årsmøtet 2023 ble holdt etter foredraget 7. mars.

 

Trykk på linkene under for å se innkalling, årsberetning 2022, regnskap 2022, budsjett 2023 og underskrevet protokoll .