PUSK ble etablert i 2008 og er en forening der alle pensjonister og andre interesserte over 60 år er hjertelig velkomne som medlemmer eller tilhørere på våre møter. 

Møtene arrangeres i Skedsmo Samfunnshus, normalt hver første tirsdag i måneden kl.12:00 med sosialt treff fra kl.11:00. Da er det mulig å kjøpe kaffe og kaker/frukt. Møtene og turene som arrangeres, prøver å gi medlemmene faglig og sosialt «påfyll». Organisasjonen drives på frivillig basis og medlemskontingenten er kr. 250.-/år.

Pensjonistuniversitetet i Skedsmo (PUSK) bygger på ideene til "Universitetet for den tredje alder" (U3A). «Den tredje alder» er blitt en internasjonal betegnelse på den fasen i livet der man har gått ut av arbeidslivet, men fremdeles ønsker å delta aktivt i samfunnet. U3A har således blitt en verdensomspennende bevegelse. "Universitet" i denne sammenheng skal oppfattes i ordets opprinnelige betydning som et fellesskap av personer som ønsker intellektuell vekst og stimulans. Bevegelsens kongstanke er å bidra til å gjøre pensjonisttilværelsen til en verdifull tid for den enkelte og for samfunnet.

Lenkene nedenfor gir deg protokoll fra konstituerende møte 8. mai 2008, 5-års skriv, 10-års skriv og folder, og en oversikt over styret gjennom alle år.