HØSTENS PROGRAM

 lahlum.jpg

Hans Olav Lahlum

Foto: Agnete Brun

Tirsdag 3. september

 

Reiulf Steen og Makta: Hva er fakta?

 

TV serien Makta har blitt sett av mange.
Hans Olav Lahlum vil snakke om Reiulf Steen og hva som er fakta i TV-serien.

 

Hans Olav Lahlum er historiker og forfatter. Han har skrevet en rekke bøker, bl.a. biografier om Oscar Torp og Håkon Lie. I 2019 kom biografien Reiulf Steen – Historien, triumfene og tragediene.

 

Lahlum er en aktiv samfunnsdebattant, og er mye brukt som kommentator.

 

Eva B.Ragde.jpg

Eva B. Ragde

Foto: Privat

 

Tirsdag 8. oktober

 

En kriminalteknikers hverdag

 

Vi hører stadig vekk om alvorlige kriminalsaker og om politiets «tekniske og taktiske etterforskning». Hvordan er hverdagen for de som står midt oppe i det, bl.a. en kriminaltekniker?

 

Eva B. Ragde er politioverbetjent og jobber til daglig ved Kriminalteknisk seksjon ved Oslo politidistrikt. Hun har bl.a. hatt sitt eget program Eva – bak sperringene.


Jørn Øyrehagen Sunde.jpg

Jørn Øyrehagen Sunde

Foto: Hans Jørgen Brun

 

Tirsdag 5. november

 

Magnus Lagabøtes landslov av 1274.

Eit grunnlag for vårt demokrati og tillitsbaserte samfunn

 

Magnus Lagabøtes landslov frå 1274 var den første riksdekkande lova i Europa. Lova var svært moderne for si tid - ho innførte mellom anna prinsipp om likskap for lova, og sikra vanlege folk ei stemme i styre og stell.

 

Jørn Øyrehagen Sunde er professor i retts-historie ved Institutt for offentleg rett, Universitetet i Oslo, forskar på Nasjonalbiblioteket og den fremste eksperten på Landslova. Til 750-års-jubileet kom boka Kongen, lova og landet.

 Trond Blindheim.jpg

Trond Blindheim

Foto: Høyskolen Kristiania

Tirsdag 3. desember


Forbruk som kulturelt meningssystem

 

Vis meg hva du har, og jeg skal fortelle deg hvem du er. - Unge forbrukere gjør hva som helst for å vise hvem de er, og hvem de tar avstand fra. Gjennom bestemte merker produserer de sin identitet. Angst, frykt og skam for ikke å ha de «riktige» merkene dominerer deres kjøpeatferd.

 

Trond Blindheim er dosent på Høyskolen Kristiania. Han er utdannet sosiolog fra Universitetet i Oslo, og underviser i markedskommunikasjon og forbrukeratferd. Han har gitt ut flere bøker om temaet og har også erfaring fra reklame-bransjen.  

 

 

 

 page1image1699351664