Årsmøtet 2024 ble holdt 5. mars.

 

Trykk på linkene under for å se innkalling, årsberetning 2023, regnskap 2023, budsjett 2024, innstilling fra valgkomite og underskrevet protokoll fra årsmøtet 2024.